Polmack

W przedsiębiorstwach, logistyka ma okazję koncentrować się na transferze od miejsca początkowego do odbioru przez użytkownika finalnego. Są dwa podstawowe etapy logistyki. Główny optymalizuje ciągły przepływ materiałów za pośrednictwem sieci transportowej oraz ośrodków magazynowania. Drugi uzgodni kolejność zasobów żeby zrealizować sprecyzowany projekt. Systemy przepływu logistycznego optymalizują się po największej części w celu uniknięcia niedoboru towarów, zmniejszenie kosztu transportu, zdobycie jakiegoś materiału w minimalnym okresie czasu lub ewentualnie minimalny okres oraz ilość dóbr magazynowanych. Przepływ logistyczny jest zwłaszcza istotny w wariancie produkcji just in time, w jakim kładzie się nacisk do obniżenia stocku do minimum - oto polmack. Ostatnią tendencją w gigantycznych sieciach dystrybucji jest nadanie tych celów pojedynczym artykułom, bardziej niż optymalizacja pełnego systemu do określonego celu. Jest to dopuszczalne albowiem plany przedstawiają po największej części ilości, które magazynuje się w danym miejscu, a te różnią się w zależności od strategii.